Goed voor de natuur, de mens en de toekomst

BioDry met Woodle is goed voor het milieu, de producenten, de consumenten en de (lokale) overheid:

 • Woodle is van een hoge en constante kwaliteit.
 • Variabel in vochtigheid en de structuur is te ‘tunen’, van poeder tot vezel.
 • Woodle wordt geproduceerd in een gesloten circuit.
 • Het productieproces: geen witte walmende rook, geen geur, geen stof, geen geluid.
 • Het enige restproduct bij productie van Woodle is het water dat uit het hout komt.
 • Hout uit de omgeving, lokaal en regionaal, draagt bij aan de laagste Carbon Footprint.
 • BioDry ligt aan een kanaal. Efficiënt transport van Woodle over water.
 • Actieve bijdrage mogelijk lokale overheid aan duurzame energieproductie.
 • Staatsbosbeheer en andere bosbeheerders ruimen houtafval op uit de bossen.
 • Goed bosbeheer zorgt voor een hogere biomassa opbrengst en dus een hogere opname van CO2.
 • Bij Woodle productie is minder energie nodig.

 • Transport over water is beter voor milieu
 • Goed beheerde bossen groeien sneller
 • Hout uit de regio geeft de laagste Carbon Footprint