Care en kwaliteit

In de wereld van de veeteelt en van de verzorging van dieren draait alles om de balans tussen care voor het dier, efficiency en het financiële plaatje. Maar ook om de steeds zwaardere milieunormen van de overheid. BioDry kan daar met Woodle een voordelige bijdrage aan leveren. De grote veebedrijven kan Woodle, als ondergrond voor dieren, een adequate bescherming bieden aan de veestapel.
Woodle kent dus vele toepassingen: als grondstof voor het maken van pellets, als energiedrager en als animal bedding.

  • Woodle is zeer efficiënt in gebruik bij uitstrooi en afvoer
  • Maximale bescherming gevoelige lichaamsdelen door de structuur
  • Woodle wordt in Nederland gemaakt